รู้หรือไม่ GMP กับ GMP PIC/S แตกต่างกันอย่างไร ?

รู้หรือไม่ GMP กับ GMP PIC/S แตกต่างกันอย่างไร ?

 รู้หรือไม่ GMP กับ GMP PIC/S แตกต่างกันอย่างไร ? 

 

GMP (Good Manufacturing Practice) หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต เป็นแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมการผลิตยา มีข้อกำหนดทั้งสิ้น 77 ข้อ จัดทำขึ้นโดยองค์กรมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพนั้นมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกนำมาปฏิบัติตาม จนในปัจจุบันมาตรฐาน GMP เป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆและแพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

 

 

 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตยาของประเทศไทยสู่ Gmp Pic/s มาตรฐานการผลิตยาของประเทศในสหภาพยุโรปที่มีข้อบังคับกว่า 217 ข้อ และข้อบังคับเพิ่มเติมกว่า 240 ข้อ มีความเข้มงวดสูงกว่ามาตรฐาน Gmp ทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการทำงานที่มีความสะอาดปลอดภัยและปราศจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น ในระบบน้ำมีการเลือกใช้ท่อเกรด 316L เพื่อป้องกันการเกิดสนิม , ระบบอากาศแบบ HVAC ,การออกแบบห้องผลิตแบบ Clean room  เป็นต้น

 

Gmp Pic/s เป็นมาตรฐานระดับสากลที่ AT-ZE ใช้ยึดถือเป็นมาตรฐานในการก่อสร้างโรงงานผลิต เครื่องสำอาง อาหารเสริม และยา รวมทั้งใช้ควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอน เพราะในฐานะผู้ผลิตและให้บริการสร้างแบรนด์สุขภาพความงามที่มีคุณภาพ เรามุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตให้มีระดับสูงอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นและสร้างประโยชน์แก่ผู้บริโภคมากที่สุด

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy