ALCOHOL

ACH009

แอลกอฮอล์สเปรย์ 75% ทำความสะอาดผิวมือ แห้งไว และไม่เหนอะหนะ

ACH006

เจลแอลกอฮอล์ 72.4% ผสมว่านหางจระเข้ ทำความสะอาดผิวมือโดยไม่ต้องล้างออก